O nas

O nas

Spotkania Małżeńskie to ruch rekolekcyjny, prowadzony wspólnie przez osoby świeckie i duchowne, proponujący małżeństwom, parom przygotowującym się do małżeństwa oraz parom nie myślącym jeszcze o tym sakramencie dialog jako drogę lepszego wzajemnego poznania i porozumienia. W sytuacji małżeństw dialog może być drogą odnowienia, lecz często także drogą odbudowania zatraconej miłości, w przypadku narzeczonych drogą weryfikacji decyzji o małżeństwie, a w przypadku wszystkich par drogą wzajemnego poznania.

Historia funkcjonowania Spotkań Małżeńskich w Polsce sięga 1977 roku, w którym to odbyły się pierwsze, eksperymentalne rekolekcje dla małżeństw, zaś historia ośrodka rzeszowskiego sięga 1987 roku. Dziś, każdego roku w Polsce odbywa się kilkadziesiąt rekolekcji dla małżeństw oraz kilkadziesiąt innych wydarzeń adresowanych do par niebędących jeszcze małżeństwami. Aktualnie w Polsce istnieje 26 ośrodków regionalnych, powstałych w wyniku oddolnej inicjatywy par, które uczestniczyły w rekolekcjach dla małżeństw i postanowiły rozszerzać działalność Spotkań Małżeńskich o miejsce swojego zamieszkania. Z Polski Spotkania Małżeńskie zostały przeniesione na Białoruś, Litwę, Łotwę, Mołdawię, do Kazachstanu, Rosji, Rumunii i na Ukrainę. Na Ukrainie rozwija się zarówno rzymsko-katolicka, jak i greckokatolicka gałąź Spotkań Małżeńskich. Pierwsze wspólnoty rozpoczęły pracę rekolekcyjną wśród Polonii w Irlandii, Niemczech, Anglii, Szwajcarii i Stanach Zjednoczonych.

Spotkania Małżeńskie są prywatnym, międzynarodowym stowarzyszeniem wiernych na prawach papieskich, posiadają w kościele osobowość prawną, utworzonym zgodnie z prawem Kościoła Katolickiego i kierują się postanowieniami statutu zatwierdzonego przez Papieską Radę do spraw Świeckich. Dla wszystkich ośrodków Spotkań Małżeńskich we wszystkich krajach obowiązuje ten sam statut. Rzeszowski ośrodek Spotkań Małżeńskich funkcjonuje jako stowarzyszenie i zapisany jest w rejestrze stowarzyszeń KRS.

Bieżące informacje o życiu rzeszowskiego ośrodka Spotkań Małżeńskich umieszczane są na facebooku. Zapraszamy i zachęcamy do odwiedzania naszej strony w tym serwisie.