Wsparcie Spotkań Małżeńskich na Podkarpaciu

W ciągu roku organizujemy 4 – 6 edycji Rekolekcji dla Małżeństw, 2 edycje Wieczorów dla Zakochanych oraz kilka dodatkowych przedsięwzięć. Każdego miesiąca spotykają się także wszystkie Małe Grupy. Naszą działalność kalkulujemy tak, aby konieczne do poniesienia koszty nie stanowiły dla nikogo przeszkody w poznawaniu dialogu. Chcemy, aby nasza wspólnota była otwarta na wszystkie małżeństwa. Zależy nam także, aby organizowane przez nas przedsięwzięcia odbywały się w miejscach o przyzwoitym standardzie i w przyjemnym otoczeniu. Dbamy o to, żeby nasze materiały pomocnicze oraz marketingowe wpisywały się w kanon wyznaczany przez współczesność. Staramy się, aby nasze stowarzyszenie niczym nie odstawało od tych najbardziej medialnych. To wszystko rodzi presję finansową. Z jednej strony sami dofinansowujemy naszą działalność płacąc składki członkowskie oraz przekazując darowizny. Z drugiej strony, prosimy także inne osoby o przekazywanie darowizn na poniższy rachunek bankowy.

ADRESAT:
Stowarzyszenie Przyjaciół Spotkań Małżeńskich oddział w Rzeszowie
35-506 Rzeszów, ul. Krakowska 94

RACHUNEK:
52 1050 1562 1000 0090 3024 9438, ING Bank Śląski

KRS:
0000479001

Wsparcie działalności Spotkań Małżeńskich na Świecie

Spotkania Małżeńskie są ruchem międzynarodowym. Pracujemy w Europie, Azji i Ameryce Północnej – łącznie w kilkunastu krajach. Prowadzimy działalność misyjną starając się docierać z dialogiem w nowe miejsca, do nowych małżeństw. Są ośrodki krajowe, które są w stanie finansować swoją działalność samodzielnie. Są też takie, które nie są jeszcze na tyle duże i dojrzałe, aby samodzielnie ponosić koszty swojego finansowania. To właśnie o wsparcie dla nich prosimy.
W każdym momencie istnieje możliwość przekazania darowizny na wskazany poniżej numer konta. Stowarzyszenie Przyjaciół Spotkań Małżeńskich jest stowarzyszeniem o statucie organizacji pożytku publicznego. Dzięki temu osoby fizyczne i osoby prawne mogę odliczyć część przekazanej kwoty od swojego dochodu. Konieczne jest zachowanie dowodu poświadczającego przekazanie pieniędzy. Raz do roku istnieje także możliwość przekazania 1% podatku dochodowego. Prosimy również o takie wsparcie.

ADRESAT:
Stowarzyszenie Przyjaciół Spotkań Małżeńskich
ul. Meander 23 m. 22, 02-791 Warszawa

RACHUNEK:
59 1050 1025 1000 0022 7883 7584 , ING Bank Śląski

KRS:
0000119130