1. Czy mogę uczestniczyć w wieczorach sam?
Nie. Wieczory przeznaczone są dla par. Nie istnieje możliwość indywidualnego uczestnictwa.

2. Jak długo trwają spotkania?
Wieczory prowadzone są w cyklu 8 spotkań, z których każde trwa około 2-3 godzin. Spotkania odbywają się 1 raz w tygodniu.

3. Kto prowadzi Wieczory dla Zakochanych?
Wieczory dla Zakochanych prowadzone są zawsze przez odpowiednio przygotowane małżeństwa oraz kapłana.

4. Czy trzeba uczestniczyć we wszystkich spotkaniach Wieczorów dla Zakochanych?
Zalecana jest uczestnictwo we wszystkich spotkaniach. Od obecności uzależniona jest możliwość otrzymania zaświadczenia o ukończeniu Wieczorów dla Zakochanych.

5. Czy zawsze musimy być na spotkaniach razem?
Nie. Zalecane jest jednak wspólne uczestnictwo. W przypadku nieobecności jednej z osób zachęcamy i polecamy wspólne przepracowanie omawianych na spotkaniu treści przed spotkaniem kolejnym.

6. Jaki jest koszt uczestnictwa?
Koszt uczestnictwa (od pary) zostaje ustalony na rozpoczęciu każdego nowego cyklu Wieczorów dla Zakochanych – w najbliższej edycji wynosi on 300 zł od pary.

7. Jaki jest status Wieczorów dla Zakochanych?
Wieczory dla Zakochanych to jedna z dopuszczonych przez Diecezję Rzeszowską form katechez przedmałżeńskich.

8. Czy jak ukończymy Wieczory dla Zakochanych to musimy iść jeszcze do poradni?
Wizyta w poradni to jeden z elementów przygotowania w ramach katechez przedślubnych. Tym samym uczestnictwo w Wieczorach dla Zakochanych nie zwalania osób przygotowujących się do przyjęcia sakramentu małżeństwa z konieczności podjęcia katechizacji przedślubnej i w jej ramach odbycia rozmów indywidualnych w poradni rodzinnej.