1. Jak jest koszt uczestnictwa w Małej Grupie?
Udział w spotkaniach małej grupy jest bezpłatny.

2. Gdzie odbywają się spotkania Małych Grup?
Spotkania Małych Grup odbywają się zazwyczaj przy parafiach, w odpowiednio przystosowanych salach duszpasterskich.

3. Ja chcę uczestniczyć w spotkaniach Małej Grupy, żona nie. Czy mogę uczestniczyć w spotkaniach Małej Grupy samodzielnie?
Nie. Spotkania Małych Grup przeznaczone są dla małżeństw.

4. Czy mogę w sposób swobodny wybierać spotkania Małych Grup i uczestniczyć w więcej niż jednym spotkaniu każdego miesiąca?
Nie. Małżeństwo deklaruje się na uczestnictwo tylko w jednej Małej Grupie. Spotkania Małych Grup planowane są z wyprzedzeniem tak, aby każde małżeństwo miało sposobność zaplanowania w nim uczestnictwa.

5. Ukończyliśmy Wieczory dla Zakochanych, czy możemy zapisać się do Małej Grupy.
Nie. Spotkania Małych Grup przeznaczone są dla małżeństw.

6. Nie byliśmy na rekolekcjach dla małżeństw, ale bardzo chcemy uczestniczyć w spotkaniach Małej Grupy, czy możemy?
Nie. Uczestnictwo w podstawowych rekolekcjach dla małżeństw jest wymogiem uczestnictwa w spotkaniach Małych Grup. Na rekolekcjach uczymy się metody wspólnej pracy, która pomaga wysłuchać i podzielić się sobą.

7. Jak często organizowane są spotkania Małej Grupy? Jak długo trwa pojedyncze spotkanie?
Mała Grupa spotyka się raz w miesiącu, z przerwą na wakacje. Spotkanie Małej Grupy trwa zazwyczaj 2-3 godziny.

8. Czy jest obowiązek mówienia o swoich prywatnych sprawach na forum grupy?
Nie ma takiego obowiązku. Niektóre małżeństwa dzielą się swoimi przeżyciami i doświadczeniami w trakcie spotkań Małej Grupy. Czynią to zawsze w wolności, a opowiedziane historie nigdy nie stają się tematem dyskusji.

9. Rekolekcje dla małżeństw przeżyliśmy 10 lat temu. Czy możemy uczestniczyć w spotkaniach Małej Grupy?
Tak. Każde małżeństwo, które brało udział w rekolekcjach może zostać uczestnikiem spotkań Małej Grupy.